Kerk
Hervormde gemeente Augustijnen en Pauluskerk te Dordrecht(Augustijnenkerk)