Kennisdag ‘Wat is missionair-diaconaal werken?’
Is de kerkelijke betrokkenheid bij het Gasberaad Groningen diaconaal of missionair? Is het werk van een pioniersplek in Kanaleneiland-Utrecht missionair of diaconaal? Of beiden? Het is niet alleen een definitiekwestie voor theologen maar ook een zoektocht naar beter begrip van de verschillende vormen van missionair en diaconaal werk.
Want de kerk heeft een diaconale en een missionaire opdracht. Soms gaan die samen, soms uit het zich binnen de gemeente in aparte activiteiten. Tijdens deze dag komen de praktijkvoorbeelden en nieuwste wetenschappelijke inzichten aan bod. Bedoeld voor diaconale werkers, diakenen, predikanten, missionaire werkers en pioniers. Voor kerkelijk werkers en predikanten levert deelname studiepunten op.
Organisatie: Kerk in Actie / Protestantse Kerk en PThU.
29 september 2017, 10.00 - 17.00 uur. Locatie: Hydepark, Doorn. Aanmelden: secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl