Cursusaanbod komende maanden:
Het nieuwe seizoen is al even bezig en in de (directe nabijheid van de) classis Dordrecht staan de volgende cursussen gepland:

Micha Cursus in Numansdorp en Dordrecht:
De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. Onrecht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen, trouw te betrachten. In onze tijd is de situatie niet veel anders. Ook nu is er veel onrecht, uitbuiting en armoede. Maar wat doen wij er tegen? De taak is nu aan ons om na te denken én aan de slag te gaan. De Micha Cursus helpt je hierbij. Je gaat samen met gemeenteleden nadenken over recht doen én meteen praktisch aan de slag in je eigen omgeving. Jij kan het verschil maken! De Micha Cursus is voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit wil verbinden met zijn/haar geloof!

De cursus wordt in principe gewoon door leden van jouw gemeente (Jij misschien?) voor leden van jouw gemeente gegeven. Daar willen we je graag een handreiking bij geven, instructie en informatie over aanreiken. In Zuid Holland beleggen we daarom dit najaar twee informatieavonden (19:30 – 21:45 uur):

Heb je vragen? We beantwoorden ze graag. Mail naar info@michanederland.nl. We hopen je te ontmoeten en te inspireren op 15 november of 8 december!

Vierde missionaire ronde: 12 december, Immanuelkerk, Barendrecht:
Deze vierde ronde staan twee vragen centraal:

  • Wat is de rol van de predikant/kerkelijk werker in de veranderende situatie van de kerk?
  • Wat betekent missionair zijn in uw context in het licht van kerk 2025?
's Middags (14.00 – 17.00 uur) gaan we het gesprek aan met predikanten en kerkelijk werkers.
Het programma staat in het teken van luisteren, uitwisselen en ontmoeten. Uitgangspunt is het rapport ‘Waar een Woord is, is een weg’, over kerk-zijn op weg naar 2025, dat door de synode is aangenomen. Wat helpt u bij missionair gemeentezijn en wat niet? Aan de hand van een artikel van prof. dr. Henk de Roest over de situatie van de kerk van nu gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Daarnaast wordt een video-interview met hem besproken.
Het avondprogramma (19.30 – 21.30 uur) gaat over de vraag hoe geloof zichtbaar wordt in het dagelijks leven. De avond is in eerste instantie bedoeld voor kerkenraden, missionaire werkgroepen en geïnteresseerde gemeenteleden, maar predikanten en kerkelijk werkers zijn ook welkom. In een carrousel van drie workshops krijgen de deelnemers (praktisch) materiaal aangereikt voor gebruik in kleine groepen, rond een maaltijd. Ook wordt een workshop aangeboden over twintigers en de kerk. Deelnemers krijgen een boekje mee, gebaseerd op onderzoek met praktische tips over deze generatie.

Meer informatie? Zie: www.protestantsekerk.nl/werkvelden/missionair/missionaire-ronde/Paginas/Programma-ronde-4.aspx .
Omdat de vierde ronde voor de classis Dordrecht pas voor najaar 2018 in de agenda staat ben ik zo vrij u opmerkzaam te maken op de bijeenkomst in de buurclassis Barendrecht.

Veranderingen, einde en een nieuw begin:
In april jl. heeft de generale synode van onze kerk ingestemd met een voorstel om de ondersteuning van- en dienstverlening aan gemeenten vanaf 2017 anders op te zetten. De gemeenteadviseur in de vorm zoals u deze in de afgelopen jaren heeft leren kennen maakt plaats voor een nieuw team ‘ondersteuning gemeenten’. Vanaf 1 januari as. is ‘ondersteuning gemeenten’ het team waar u met al uw vragen ten aanzien van kerk en gemeente terecht kunt. Het team wordt gevormd door mensen die heel veel ervaring hebben in het gemeenteadvieswerk. Daardoor is kwaliteit en snelheid optimaal gegarandeerd. Voor informatie, advies, kritisch meedenken en ervaringen uit andere gemeenten kunt u bij ‘ondersteuning gemeenten’ terecht via 030 – 880 1880. Voor begeleiding ter plaatse kan ‘ondersteuning gemeenten’ doorverwijzen naar vrijgevestigde ondersteuners en gemeentebegeleiders in uw eigen regio.

Per 1 januari gaat onze gemeenteadviseur, Nico Evers, optreden als coördinator van het team ‘ondersteuning gemeenten’. Hij dankt de classis voor alle samenwerking en alle contacten.
Voor de toekomst wenst hij ons de woorden van lied 416 (nieuwe liedboek) toe:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.