Vorige Persberichten Volgende

Kort verslag van de vergadering van de classis op 19 februari 2015

In liefde mensen corrigeren
De classisafgevaardigden hoorden daarover in hun vergadering van 19 februari.
Want dat is wat de Stichting de Hoop doet, mensen in nood blijven benaderen in geloof. Dat hoorden we van Mariska, een ex-verslaafde.
Ze komt uit een normaal en liefdevol gezin, vader, moeder, zusjes. Geen financiële zorgen, geen huiselijk geweld. Maar ze ging als 14-jarige met drugs experimenteren en kreeg later ook een alcoholverslaving. Ze werd een draaideur patiënt. Steeds weer een terugval. Zat in een gesloten inrichting, maar verzette zich tegen gedwongen afkicken. Ook toen ze een partner, een huis en een kind kreeg, ging het weer mis. Ze is niet gelovig, maar belde toch met ‘de Hoop’. Ze werd meteen serieus genomen. De Hoop belde haar steeds terug, en deden wat ze beloofden. Mariska werd gerespecteerd als mens. Ze vond de Hoop eigenlijk eerst maar ‘een slappe hap’. Geen dwang, zoals ze was gewend. Maar ze ontdekte dat je in liefde mensen kunt corrigeren.
Ze is nu alweer een tijdje clean. Maandag 23 februari gaat ze zelfstandig wonen met haar dochtertje in een huisje op het terrein van de Hoop.
De vergadering was onder de indruk van haar verhaal en vroeg zich af wat de gemeenten in de classis voor verslaafden kunnen betekenen.
Serge Willemstein, relatiemedewerker van de Hoop, legt uit: Door de grote veranderingen in de zorg laat de overheid meer aan burgers over. Nog belangrijker dan voorheen is het dat de Hoop en de kerken samenwerken.
Maar hoe dan, was de vraag van de afgevaardigden. Hoe komen we verslaafden op het spoor? Hoe kunnen we aandacht geven aan de familieleden en vooral aan de kinderen van een verslaafde? Want verslaafden doen er alles aan om niet op te vallen, tot het echt helemaal mis is.
Serge legt uit dat de mensen van de Hoop de diaconie hiervoor graag wil toerusten of voorlichting wil geven bij jongerenbijeenkomsten.
De predikant zou er in de kerkdienst aandacht aan kunnen besteden, zodat het bespreekbaar wordt. Want als wij als christenen ons hiervoor niet inzetten, wie doet het dan wel? Een collecteopbrengst is ook belangrijk. De Hoop heeft open dagen, en toerustingsavonden waarbij vrijwilligers coaching wordt aangeboden. Maar zonder ons geloof dat het onze opdracht is om te bouwen en te herstellen van mensenlevens, lukt het niet.
De classisvergadering blijft het moeilijk vinden de verslaafden op het spoor te komen. Daarom belooft Serge dat de Hoop hierover een avond gaat beleggen voor de kerken in de classis. Zodra de datum bekend is, hoort u er van de scriba van de classis meer over.

We maken ook kennis met onze gastgemeente, de protestantse kerk op Dubbeldam. Hervormd en gereformeerd zijn samengegaan en sinds september 2014 is ds. Barmentlo de predikant. Prioriteit geeft de gemeente aan de mannenvereniging, de catechese en de groeikringen. Catechese is geen aparte activiteit, maar geïntegreerd in de bestaande activiteiten. Daar wordt ingezet op de geloofsoverdracht. Binnen de bestaande jeugdclubs is men aan de slag gegaan met de Youth Alpha cursus. Per leeftijdsgroep is de methode aangepast en start bij kinderen vanaf 8 jaar.
Een belangrijke activiteit is het herstelcafé. Er worden banden geplakt, reparaties uitgevoerd en kleding hersteld. Hulp wordt geboden bij het invullen van financiële formulieren. Maar gewoon een praatje komen maken of een spelletje spelen kan ook.
Het geloofsgesprek krijgt veel aandacht. Niet alleen zeggen wat jij vindt, maar echt in gesprek gaan met de ander. Daarom zijn groeikringen opgezet waarin je leert je geloof te verwoorden. En ook de mannenavonden en de leeskringen bevorderen het geloofsgesprek. We kregen een kijkje in een bloeiende gemeente.

Een vast agendapunt is de informatie van onze gemeenteadviseur Nico Evers. Naast het ‘normale’ aanbod van allerlei cursussen, vragen in 2015 twee zaken onze aandacht. Namelijk de zorgzame kerk en de enquête onder gemeenteleden. Door de terugtredende overheid op het gebied van zorg, dringt de vraag zich op wat de rol van de kerk is in de veranderende samenleving. Er zijn vier mogelijkheden. Als schakel, door bijvoorbeeld de kerk open te stellen voor buurtactiviteiten. Als knooppunt voor levensvragen voor mensen van binnen en buiten de kerk. Als zorgmaatje en als belangenbehartiger. Informatie daarover staat op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk
Een twee belangrijke zaak is de enquête die de landelijke kerk heeft uitgezet onder haar leden. Hoe moet de kerk zich ontwikkelen in de toekomst, is de vraag. Voor de enquête gaat u naar www.protestantsekerk.nl klik op: ‘lees meer’, en op ‘Vragenlijst’.
Beschikt u niet over internet dan kunt u bij de scriba van uw kerkenraad om een gedrukt exemplaar vragen.
De vragenlijst kan tot uiterlijk 31 maart worden ingevuld.
De papieren vragenlijst stuurt u naar Protestantse kerk Nederland, Postbus 8505. 3503 RM Utrecht.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende