Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Diaconaal gemeente zijn
Het Aandachtscentrum is een plek waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek. Het Aandachtscentrum in het hartje van Dordrecht is zeven middagen in de week open en ook op zaterdagmorgen. Dagelijks komen er tussen de zestig en tachtig mensen binnenlopen. Jaarlijks betekent dat ruim 27.000 bezoeken. Iedereen is welkom. Dus ook eenzame of contactarme mensen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en (ex-)psychiatrische patiënten.
Aandacht, wat is dat en hoe doe je dat? Daarover spraken de coördinator Rikie Bansberg en Ton van de Minkelis, de voorzitter van het bestuur van het Aandachtscentrum, met ons op de classisvergadering van 19 mei.
Elk mens gaat zijn of haar unieke weg naar zijn of haar bestemming. Mensen lopen daarbij met elkaar op, soms even of soms wat langer. Ze leren van elkaar en helpen elkaar. Maar wat als je stil valt, als je niet meer verder kunt lopen? Dan is het de gelovige opdracht van de diaconie om juist met die mensen op weg te gaan, zodat ze weer verder kunnen lopen. We leren dat van Jezus die er steeds voor zorgde dat mensen na een ontmoeting met Hem, weer verder konden gaan. Diaconie is gericht op emancipatie. Op het streven naar gelijkwaardigheid, naar een volwaardige plaats in de samenleving voor alle mensen.
Bij ‘Aandacht’ horen werkwoorden. Aandacht geven, aandacht houden, aandacht hebben. Goede aandacht is positief. Het geeft kracht en troost. Mensen worden ontdekt, ze worden gezien en gehoord.
Aandacht is: Er zijn voor de ander, zoals God ook in Zijn naam bekend maakte, JHWH: Ik ben.
De classis sprak over vragen als: Hoe komen we eenzame mensen op het spoor en wat doen we dan? En: Als dienstbaarheid niet is gericht om mensen te helpen een volwaardige plaats te geven in de samenleving, welk doel dient ze dan wel?
Wie meer wil weten over het Aandachtscentrum kan gewoon binnenlopen, aan de Singel 273-275 of kijken op de website: www.aandachtscentrumdordrecht.nl
Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. De heer Max van der Klooster praatte ons bij over de synodevergadering van april. De beleidsnota Kerk 2016: een stap verder, werd unaniem door de synode aanvaard. Leidend daarbij is dat onze kerk een kerk wil zijn van de basics. Een kerk van het evangelie van de levende Heer en het geloof in dat evangelie. Een kerk met een diaconaal hart. De organisatie moet eenvoudiger. Dat betekent dat per 1 januari 2018 de classis in de huidige vorm verdwijnt om plaats te maken voor elf regio’s. Een vrijgestelde predikant krijgt daarin een grote rol. Wel blijven de gemeenten elkaar ontmoeten in kleine regionale verbanden, om te praten over wat een gemeente bezighoudt en om elkaar bij te staan kerk van Christus te zijn.
Over de mobiliteit van predikanten wordt verder nagedacht. Hoe kun je het beste regelen dat predikanten die ergens staan, ook weer tijdig kunnen en zullen gaan. Wie meer wil weten over de synodevergaderingen kan mailen met de heer Van der Klooster: maxvanderklooster@tiscali.nl
Wij waren de gast van de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen te Zwijndrecht. Ouderling-kerkrentmeester, de heer Bert Goos, stelde zijn gemeente aan ons voor.
Als Zwijndrecht zich na de oorlog uitbreidt, worden er ook kerken gebouwd. In 1970 kwam er een houten kruiskerkje, dat de toepasselijke naam ‘De Hoeksteen’ kreeg. In 1980 werd de huidige kerk gebouwd. Enkele jaren geleden is het kerkgebouw De Hoeksteen verkocht en van de huidige eigenaren mag de gemeente het gebouw blijven gebruiken. Van de rente van de opbrengst van het gebouw wordt de huur betaald.
De Hoeksteen werkt veel samen met de Bethelkerk, zoals ruildiensten, jeugdwerk, vorming en toerusting en vespers. Maar ook met andere gemeenten is er regelmatig samenwerking.
De kerkenraad is klein en de kerkdiensten worden nog behoorlijk bezocht door steeds grijzer wordende mensen. De behoefte aan pastoraat neemt toe. Omdat er te weinig ouderlingen zijn worden gemeenteleden ook door een aantal trouwe pastoraal medewerkers bezocht. Alle kostersdiensten worden door gemeenteleden verricht. De Hoeksteen is een kleine gemeente met aandacht en respect voor elkaar. De sleutelwoorden in de visie op gemeente-zijn zijn: verbondenheid, ondanks verschillen onderling; ruimte, ook voor afwijkende inzichten en zorg voor de ander.
Het is de gewoonte dat ‘nieuwe’ predikanten in de classis zich komen voorstellen. Op 8 mei werden ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw bevestigd als predikanten in de protestantse wijkgemeente i.w. Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht.
Ds. De Zeeuw stelt zich voor. Hij heeft zijn vrouw Joke tijdens hun studie in Kampen leren kennen. Hij werd eerst predikant in Wommels en stond daar in dezelfde tijd als toen Geert Mak het boek schreef: ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Daarna kwamen Venlo en Zierikzee. De start in Dordrecht is heel plezierig ervaren. Joke houdt zich vooral bezig met kerkgeschiedenis en Michiel met preken en pastoraat. In Zierikzee was hij voorzitter van de classis.
Niet onvermeld mag blijven de mededelingen van onze gemeenteadviseur, Nico Evers. Hij wijst ons erop dat we kunnen aangeven aan welke cursussen we behoefte hebben. En heel interessant zijn de regionale inspiratiedagen rond het thema: Anders vieren. Hoe kunnen gemeenten nieuwe impulsen geven aan de eredienst. Bij ‘anders vieren’ valt te denken aan diverse mogelijkheden in grote en kleine kring, binnen en buiten de gebaande paden, creatief en missionair, met aandacht voor nieuwe doelgroepen. Voor alle informatie kunnen we bij Nico Evers terecht: evers@protestantsekerk.nl

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende