Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Kerk en jongeren
Daarover sprak de classis op donderdag 27 oktober.
Samen met ds. Harmen van Wijnen die onlangs promoveerde op dit onderwerp en de jeugdwerkadviseur van de PKN, mevrouw Nelleke Plomp.
Hoe zit het met de relatie tussen kerk/geloof en jongeren?
Luisterend naar jongeren blijkt dat zij vaak negatief oordelen over wat de kerk voor hen organiseert, zoals catechese, clubwerk en dergelijke. De manier waarop het wordt aangeboden heeft vaak weinig betekenis voor hun dagelijks leven. De jeugd ontmoet elkaar in allerlei verbanden die niet meer zoals vroeger, vooral kerkelijke verbanden zijn.

Wat betekent dit?
De kerk als instituut organiseert allerlei jeugdwerk. Catechese, clubs en dergelijke. De kerk nodigt de jeugd uit om daaraan mee te doen. Het is belangrijk dat de kerk dat doet, het zijn ‘heilige’ momenten die we moeten koesteren.
Maar naast dit georganiseerde jeugdwerk moeten we ook op zoek gaan naar waar de jeugd dagelijks mee bezig is. In allerlei verbanden (natuurlijke groepen) zijn ‘onze’ jongeren aanwezig. Het jeugdwerk van onze kerk was weinig betrokken bij deze natuurlijke groepen. Hoe kun je ‘onze’ jongeren toerusten om over hun geloof te spreken in hun netwerken? Hoe kom je als kerk binnen in die netwerken?

Gezin belangrijk
Het eerste netwerk voor de jeugd is het gezin. Een suggestie is om als meerdere gezinnen bijvoorbeeld eens per maand bij elkaar te komen en samen eten, leuke dingen doen en het leven samen te delen.
In die gezinnen ontmoeten de jongeren elkaar. In de puberteit vinden ze hun ouders stom en zoeken andere netwerken. Maar misschien vinden ze andere ouders niet zo stom. Als er verbanden zijn gelegd met de jongeren onderling, komen ze bij hun vrienden thuis en spreken ze daar met die ouders.

Is er nog een CJV/GJV die vanouds banden heeft met de kerk? Zo ja, koester deze groep en gebruik de band die er nog is met het instituut als een kans! Vraag hoe de kerk hen kan ondersteunen en betrokken zijn bij hun gesprekken.
Is er nog een actieve jeugdgroep? Koester hen. Geef hen ruimte en probeer tegelijkertijd hen echt te betrekken bij de kerk. Zie deze groepen als volwaardig kerk en onmisbaar onderdeel van het lichaam van Christus.

Doel is niet afgehaakte jeugd weer in de kerk te krijgen
Als jeugd is afgehaakt, is niet het doel ze weer naar de kerk te krijgen. Niet hen uitnodigen voor georganiseerd kerkenwerk, maar vooral interesse hebben in waar ze in hun dagelijks leven mee bezig zijn. De kerk ziet hen soms over het hoofd of drukt dit probleem weg. Probeer aanwezig te zijn in hun netwerken. Niet door daarin binnen te dringen. Maar elk netwerk heeft natuurlijke leiders. De kerk moet een gevoeligheid ontwikkelen om met die leiders in contact te komen.
Kerk-zijn is zeven dagen in de week. De zondag is een heilige onderbreking van het leven van alle dag. De kerk heeft behoefte aan jongeren die midden in de samenleving staan. Om hen te bereiken zijn aanjagers nodig. Mensen die een relatie hebben met jongeren, en de jongeren van nu verbinden met de kerk. Enthousiaste vrijwilligers, met hart voor de jongeren kunnen evenementen organiseren om een groep te vormen.
Voorbeeld: Twee jeugdouderlingen in Lexmond zagen kans om een grote groep jongeren te betrekken bij Serious Request (toen in Heerlen). Ze gingen geld ophalen en besloten als groep het zelf te gaan brengen. Ze zochten contact met de kerk in Heerlen en vroegen om logeeradressen. Er ontstond een groep die voorheen geen groep was, maar nog steeds met elkaar en de jeugdouderlingen contact heeft.

Conclusie:
We moeten (ook) nadenken hoe we stappen naar buiten kunnen zetten.
Ons jeugdwerk uitbreiden naar het ‘alledaagse’ naar waar jongeren mee bezig zijn in ‘natuurlijke groepen’, naast het traditionele jeugdwerk.
De uitdaging is om deze verschillende vormen die naast elkaar bestaan te verbinden. Dit kan het beste plaatsvinden door betrokken en bevlogen mensen:

  • Vanuit het instituut door predikanten, ambtsdragers.
  • Vanuit de organisatie door professionele jeugdwerkers, vrijwilligers.
  • Vanuit de bestaande netwerken door hun natuurlijke leiders.

Overige zaken
We maakten kennis met onze gastgemeente, de protestantse gemeente te Slikkerveer. Ds. Olde vertelt: “Deze gemeente is negen jaar geleden ontstaan door een fusie van hervormden en gereformeerden. Er is geen sprake meer van cultuurverschil, het is echt één goed draaiende gemeente geworden. Maar ook hier is sprake van vergrijzing. Daarom is vorig jaar gestart met het project: jeugd en pastoraat. Alle ouders met kinderen tot 20 jaar zijn bezocht. Gesproken is over de opvoeding van kinderen in het geloof.
Naar aanleiding hiervan zijn nu huiskamerprojecten, waar ouders worden aangesproken op hoe ze staan in de kerk. Er komt veel los. Kritische vragen naar de kerk. Maar ook van ouders die niets willen veranderen. Steeds gaat het over: “Hoe zijn we kerk in deze tijd?” De kerk telt ongeveer 900 leden en heeft een kerkenraad van 23 ambtsdragers en doet eigenlijk alles wat een gemeente zou moeten doen”.
Van Nico Evers, onze gemeenteadviseur, neemt de vergadering afscheid. Ingaande 1 januari 2017 wordt hij coördinator van het nieuw op te richten team ‘ondersteuning gemeenten’. Het werk van de gemeenteadviseurs, zoals we dat tot nu toe kenden komt dan te vervallen.
Voor informatie, advies, kritisch meedenken en ervaringen uit andere gemeenten kunnen we dan bellen met het nieuwe team via 030 880 18 80.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende