Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

De opdracht van de kerk:
nergens goed voor, maar goed

Waar is de kerk voor? Nergens voor.
Zoals de wereld nergens voor is, mensen nergens voor zijn, en de liefde geen doel dient maar een doel geeft.
De kerk verkondigt en laat zien dat alles wat is, in liefde gewild is, uit liefde geschapen is en in liefde wordt gedragen. En dat die liefde in al haar schijnbare zwakte, onoverwinnelijk is.
Dat spreekt niet vanzelf, integendeel, en de kerk heeft daarom niet weinig, maar veel te vertellen.
Hoeveel mensen er luisteren is niet bepalend voor haar bestaansrecht.
Van de vraag of ze, als ze luisteren, het juiste te horen krijgen wel.
Daarover praat de classis op 28 september met Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg.

Kerk 2025
Ook praat de classis over kerkordewijzigingen.
Dit keer gaat het over de gemeenten.
Voorgesteld wordt onder andere:

  1. Gemeenteleden grotere vrijheid te geven om zich aan te sluiten bij de (wijk)gemeente van hun voorkeur.
  2. Kerkenraden bevoegdheid geven om ook ‘vrienden&squo; het stemrecht te verlenen, en hen onder bepaalde voorwaarden ook verkiesbaar te stellen voor de ambten.
  3. Het invoeren van de ‘diaconale rentmeester’ (die lid is van het college van diakenen zonder zelf in het ambt van diaken te staan).
  4. Een te klein college van kerkrentmeesters of college van diakenen aan te vullen met leden van de kerkenraad of personen die worden aangewezen door het CCBB (classicaal college voor de behandeling van beheerszaken).
  5. Ongeacht de precieze structuur van de plaatselijke gemeente, te werken met een kleine kerkenraad met werkgroepen.
  6. Een gemeente of diaconie onder verscherpt toezien plaatsen als er gevaar is dat men niet of onvoldoende aan verplichtingen kan voldoen, en de bevoegdheden van het CCBB bij verscherpt toezien uit te breiden.

De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert op donderdag 28 september, vanaf 19.30 uur in de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1, 2982 BT in Ridderkerk.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende