Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van 26 september 2013

De eindredacteur van het Nieuwe Liedboek, ds. Pieter Endedijk, was de gast op de classisvergadering van donderdag 26 september.
Hoe kunnen we keuzes maken uit meer dan 1.400 items uit dat liedboek. En waarom is dat liedboek er eigenlijk gekomen?
Nadat het vorige liedboek in 1973 werd gepresenteerd heeft de ontwikkeling in de kerk natuurlijk niet stilgestaan. Verschillende stromingen en bewegingen kregen aanhang in de kerk. Zoals de basisbeweging, de feministische beweging, de evangelische beweging, Taizé en de Iona Community. Er kwamen liturgische ontwikkelingen en door de komst van migranten ontstond er aandacht voor liederen van buiten Europa.
Bij de jeugd kwam meer belangstelling voor eigen christelijke popmuziek. Zij vonden de psalmen qua tekst en melodie ver van hun belevingswereld staan en zo ontstond ‘Psalmen voor Nu’. Al deze stromingen zijn terug te vinden in het Nieuwe Liedboek.
En in het liedboek van 1973 stonden helemaal geen kinderliederen.
In de liedbundels voor kinderen: ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam wordt ervan uitgegaan dat de kinderen het bijbelverhaal wel kennen. Dat is lang niet altijd meer het geval. Dus is nagedacht over liederen die zelf het bijbelverhaal vertellen. Het zijn liederen geworden voor kinderen, maar ook voor volwassenen om voluit mee te zingen.
Hoe maak je nu een keuze uit al die liederen? Natuurlijk past lang niet alles bij elke gemeente. Dus moet er worden nagedacht over wat wel en wat niet hoort bij de eigen gemeente.
En wil de gemeente wel iets nieuws aanleren of alleen zingen wat vertrouwd is?
En wanneer zou je een bepaald lied kunnen zingen?
Want nieuw zijn de liederen voor thuisgebruik. Als lied bij de maaltijd bijvoorbeeld. Of bij een afscheid. Er zijn ook liederen die we gewoon thuis met elkaar kunnen zingen. Een gewoonte die lijkt te verdwijnen.
Behalve liederen staan er ook (bijbelse georiënteerde) teksten en gebeden in het liedboek.
“Zingen en bidden in huis en kerk”, is dan ook de ondertitel van het liedboek.
Allerlei informatie, bijvoorbeeld hoe je er achter kunt komen wat bij je gemeente past, is te vinden op: www.liedboek.nl
De classisvergadering sprak ook over de kosten en de kwaliteit van de digitale versie van het liedboek voor beamer gebruik. Niet in elke gemeente is het gebruik hiervan even gemakkelijk. Bovendien moet elk jaar, afhankelijk van het aantal kerkgangers, voor het gebruik een fors bedrag worden betaald aan de uitgever. De vergadering besluit deze zorgen over de kosten en de kwaliteit van de digitale versie aan de synode voor te leggen met een kopie van die brief aan de uitgever.

De classis vergaderde in de Elimkerk van de hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht. De voorzitter van de algemene kerkenraad, ds. P. van Veldhuizen vertelt hierover.
Hendrik-Ido-Ambacht had vroeger een lintbebouwing langs het Waaltje. Daar kwam het eerste kerkgebouw, de Dorpskerk. Later kwam een lintbebouwing langs de dijk van de Noord. Daar kwam dan ook een tweede kerkgebouw, de Elimkerk. In 1946 kreeg de gemeente een tweede predikant. In de jaren zestig kwam er meer behoefte aan profilering. En zo werd Elim een Bondsgemeente. Ook in die tijd kwamen mensen uit Rotterdam in Ambacht wonen. Omdat hun modaliteit niet aansloot bij die van de Dorpskerk, ontstond een derde confessionele wijkgemeente. Dat is nu De Ark.
Er is een goede verstandhouding tussen de drie wijkgemeenten. Alle drie kenmerken ze zich door groei en verjonging. Alle drie hebben ze een heel verschillende missionaire strategie, die niet strijdig zijn met elkaar, maar elkaar aanvullen.
Elim gebruikt de Emmaüs cursus, Dorp werkt met Christianity Explored en De Ark stimuleert dat alle vormen van kerkelijk werk missionair zijn.

Nieuw in onze classis is ds. F. Maaijen, die op 7 juli 2013 werd verbonden aan de hervormde wijkgemeente De Oude Kerk te Zwijndrecht. Hij stelt zich voor. Ds. Maaijen studeerde in Utrecht, begon als pastoraal medewerker in de hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld. Daarna was hij predikant in Zijderveld, Lexmond en Putten. In Putten was een grote Bondsgemeente met zes predikanten. Nadat de Hersteld Hervormden niet mee gingen in de PKN waren er nog vijf predikantsplaatsen. In Zwijndrecht zijn vier hervormde predikanten, maar die hebben allemaal een eigen kleur en modaliteit. Ds. Maaijen is nog maar net begonnen in De Oude Kerk en dus toont alles nog nieuw, mooi en vers.

Onze gemeenteadviseur Nico Evers wijst ons op de cursussen die in het najaar voor onze classis worden gegeven. Die cursussen zijn terug te vinden op de website: www.pkn.nl/pcte.
Voor de kindernevendienst is op 9 oktober in Sliedrecht een presentatie van projecten van Bonnefooi, Kind op Zondag, Vertel het Maar en sAmen leren geloven. Meer informatie is te krijgen bij zuidholland@jop.nl.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende