Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van 21 november 2013

De kerk en de sociale media
Ds. G. van Dijk is de gast op de classisvergadering van donderdag 21 november.
Met hem spreken we over de sociale media. Wat is dat eigenlijk en wat kun je ermee doen. En moet je dat willen?
Vroeger was het kerkgebouw de enige plek waar de gemeente elkaar ontmoette. Nu is de wereld om het kerkgebouw veranderd en ontmoeten mensen elkaar ook via de sociale media. In Nederland gebruiken 7,9 miljoen mensen Facebook, waarvan 5 miljoen dagelijks. En 3,3 miljoen Nederlanders gebruiken Twitter, waarvan 1,6 miljoen dagelijks. Sociale media leggen nieuwe contacten. Het bevordert groepsvorming in een losser verband. Jongeren gebruiken bijna allemaal Facebook. En 43% van de 50+ers gebruikt Facebook. Van de 65+ers heeft 30% een tablet of smartphone. De informatie via de sociale media kan snel worden gedeeld en is wederkerig. Zenden en ontvangen zijn even belangrijk. En delen is het toverwoord. Delen van informatie, van ervaringen, maar ook van geloof. Als een gemeente de sociale media wil gaan gebruiken is een aantal zaken van belang. Zo zijn er vijf vuistregels, voor elke vinger één. Voor de pink geldt: Houd het kort en krachtig. Maak het niet te zwaar. De ringvinger, de vinger met de trouwring, geeft aan dat je door middel van de sociale media een band met mensen kunt krijgen. De middelvinger moet niet opgestoken worden. Dus verbaal geweld of negativiteit zijn taboe. De wijsvinger steek je niet op. Maar de wijsvinger wijst de weg naar het goede, het mooie en is bemoedigend. De duim tenslotte wijst bij het gebruik van de sociale media nooit naar beneden. Maar bemoedigt en bevestigt anderen (door te ‘liken’/vind ik leuk).
Er zijn ook valkuilen voor een gemeente die met de sociale media wil gaan werken. Doe niet alles tegelijk. Doe geen dingen die niet bij je passen als gemeente. En zie de sociale media niet als middel om mensen weer in de kerkdienst te krijgen. Het kan een lijntje zijn om mensen vast te houden die je anders niet zou zien.
Een voorbeeld van een gebruik van sociale media is een predikant die de catechisanten feliciteert met hun verjaardag. Je kunt ook op Facebook zetten hoe een belijdenisdienst is geweest. Dat roept weer reacties op.
Niet iedereen ziet zijn gemeente gebruik gaan maken van de sociale media. Een persoonlijke ontmoeting kenmerkt aandacht voor elkaar en sociale media is een vluchtig middel dat niet hiervoor in de plaats mag komen, is de gedachte. Ds. Van Dijk legt uit dat het ook helemaal niet de bedoeling is dat de sociale media de plaats van een kerkdienst of huisbezoek gaan innemen. Het gaat erom de mensen bij God te brengen. De kerkdienst is daarvoor een middel. Facebook kan dat voor anderen ook zijn. Het is niet of of, maar en en. En wat je er ook van vindt, sociale media maken een belangrijk deel uit van onze samenleving. Je kunt er niet omheen.

De classis is de gast van de Boezemkerk van de hervormde gemeente te Bolnes. Broeder R.L. Antes stelt zijn gemeente voor. De hervormde gemeente had eerst elders een klein kerkgebouw en was onderdeel van de Singelkerk. In 1940 werd de gemeente zelfstandig en in 1957 werd de Boezemkerk in gebruik genomen. Vanaf het begin was het gebouw al te groot. En net als overal loopt de kerkgang terug. In de ochtenddienst zijn 80-120 gemeenteleden aanwezig. 's Middags zijn er veel minder. Maar deze gemeente is wel heel warm en heeft duidelijk oog en hart voor elkaar. Ze noemt zich links van het midden van de Gereformeerde Bond. De gemeente is vacant sinds 2007. De kerkelijk werker, de heer M. van Werkhoven en de consulent, ds. W. Westland, denken mee over de toekomst van de gemeente. Moet de gemeente meer gaan samenwerken met de hervormde wijkgemeente te Slikkerveer? Samen één predikant met twee kerkgebouwen? Of misschien samen één predikant en één kerkgebouw? Allemaal vragen die de komende tijd de aandacht van de kerkenraad en de gemeente vragen.

Onze afgevaardigde naar de synode, diaken Arie van der Vlies, vertelt over de laatste synodevergadering. Besloten is dat de gemeenten een aantal brochures tegemoet kunnen zien. Er komt een handreiking voor een gesprek over: “Familie als Gegeven, leven in een web van relaties”. En er komt een handreiking met de titel: “Een 10 voor catechese! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente”. De vergadering krijgt vervolgens een film te zien over het belang van Hydepark met het Roosevelthuis.
Voor de heer Van der Vlies was dit zijn laatste synodevergadering. Vanaf 2014 moet de classis een ouderling-kerkrentmeester afvaardigen. De classis benoemt hiervoor de heer M.C. van der Klooster van de hervormde wijkgemeente Augustijnenkerk te Dordrecht als primus. Als secundus wordt benoemd de heer G.A. Stoop van de hervormde wijkgemeente Drievliet/Oostendam te Ridderkerk.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende