Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van 25 september 2014

Vertrouwensvolle gemeente
Dat was het onderwerp van de classisvergadering van donderdag 25 september.
De gastspreker, de heer Jan Hendriks vertelde:
“Bij veel gemeenten staat gemeenteopbouw bovenaan de agenda. Daar is een visie en een vertrouwensvolle gemeente voor nodig. Een gemeente die zich geen zorgen maakt om te overleven, maar haar aandacht richt op de essentie van gemeente-zijn: bidden en dienen.
Daarvoor is de houding belangrijk. Zelfbewust zijn en beseffen dat wij het licht van de wereld al zijn. Niet blind staren op de problemen. Maar vertrouwen dat iedere gemeente een gemeente is met gaven. En bidden en dienen centraal blijven stellen.
Belangrijk is het om elkaar ervaringsverhalen te vertellen. Daarbij gaat het er niet om wat we van God weten. maar of we Hem kennen, vertrouwd met Hem zijn. Dan ontstaat het vertrouwen. Vertrouwen in God, in onze gemeenteleden, de buitenstaanders.
Wie de weg van vertrouwen gaat, denkt niet in de eerste plaats aan het oplossen van problemen, zodat de oude situatie weer wordt hersteld.
Maar wie bezig is met vernieuwende gemeenteopbouw richt zich op de vraag hoe de geloofsgemeenschap zo vorm gegeven kan worden dat ze de Godslamp reflecteert. Niet blijven steken in vragen als: “hoe komt het dat het kerkbezoek zo terugloopt?” Maar nadenken waarom bepaalde diensten zo inspirerend waren. En hoe kwam dat dan? En daarop verder bouwen. Nadenken over de omgang met God, de gemeenschap met elkaar en de navolging (de diaconie)
De grondtoon is vertrouwen. Zonder vertrouwen openen wij ons niet voor God, niet voor elkaar en niet voor de vreemdeling. Zonder vertrouwen wagen wij het niet elkaar onze ervaringsverhalen toe te vertrouwen, scheppen we geen ruimte voor elkaar. Dan worden we te veel in beslag genomen door zorgen om het voortbestaan en hebben we moeite om te ontdekken waar het op aankomt: bidden en dienen.
Een eeuw geleden schreef Hendrik Kraemer: Gemeenteopbouw is erop gericht de Spirit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar geloof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst”.
Jan Hendriks gelooft dat we dat kunnen bereiken in een vertrouwensvolle gemeente. Zijn boek: ‘Goede wijn’, gaat hierover.

De classis was te gast bij de hervormde wijkgemeente De Oude Kerk te Zwijndrecht. En volgens goed gebruik stelde onze gastgemeente zich voor.
Mevrouw Annemarie Bil, bestuurslid van het missionaire project ‘Het Badhuis’, vertelde over dit project. Het ontstond door de wens van de wijkgemeente om dienend bezig te zijn in de wijk om de kerk heen. Aansluiting zoeken bij de bewoners, contacten leggen en een relatie aangaan. Want de nieuwe wetgeving daagt de kerk uit om diaconale en maatschappelijke taken op zich te nemen.
Het gebouw, het Badhuis, stond leeg. Na contact met de wethouder kon de kerk het gebouw huren. Er is koffie-inloop, maandelijks een buurtmaaltijd, een kinderclub, een kinderbijbelclub en er is huiswerkbegeleiding. De thuiszorgorganisatie houdt er een inloopspreekuur en er is een ouderenspreekuur.
Dat wat de wijkbewoners willen, is het uitgangspunt van de activiteiten. En die willen bijvoorbeeld biljarten, kaarten en linedance. Er ontstaan zo contacten tussen de vrijwilligers van de kerk en de buurtbewoners. En op de zojuist gestarte alpha cursus komen nu zeven mensen vanuit de wijk. Vanaf maart 2014 denkt de werkgroep ‘Missionair werk en groei’ van de PKN mee. Het Badhuis is een pioniersplek van de PKN geworden. Met de wijkbewoners wordt gezocht naar hun wensen voor een viering of samenkomst in de komende jaren.
Tot slot maken we nog kennis met drie ‘nieuwe’ predikanten in de classis. Met ds. A. Robbertsen die op 8 mei intrede deed in de wijkgemeente Dorpskerk te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor hem zijn in zijn werk ‘verbinden, ontdekken en prikkelen’ belangrijk. De verbinding en de ontdekking zoekt hij onder andere in contacten met andere (wijk)gemeenten. Omdat hij van de breedte van de kerk houdt, beperkt hij zich niet tot de gemeenten van de PKN. Hij geniet ervan om zijn catechisanten prikkelende vragen te stellen om zo tot de kern van het geloof te komen.
Hij vindt het belangrijk om na te denken over wat het betekent om gemeente van Christus te zijn in 2014.
Ds. E.G. Matser hoort sinds 7 september bij de gereformeerde kerk van Zwijndrecht/Groote Lindt.
Hij was 25 jaar actief in het bedrijfsleven en hoopt de komende 25 jaar actief te zijn in de kerk. Zijn vrouw maakte hem erop attent dat hij zich in het bedrijfsleven te eenzijdig ontwikkelde. Na eerst twee jaar Grieks en Latijn te hebben gestudeerd, ging hij samen met zijn vrouw theologie studeren. Hij studeerde af in 2001 bij prof. dr. Karel Deurloo. Daarna volgde hij nog een opleiding voor kerkelijk werker. Toen zijn dochter van 13 jaar zei: “Ik geloof niet meer in God”, antwoordde zijn vrouw: “Maar God gelooft nog wel in jou!” Want dat is wat dominee en mevrouw Matser geloven: God die elk mens op het oog heeft. En ds. Matser vindt het zijn taak om dat uit te dragen. Hij heeft het beroep van predikant aanvaard in een open houding. In het vertrouwen dat God hem leidt in wat er op zijn pad komt.
Op 14 september deed ds. P. Barmentlo intrede in de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. Na zijn studie theologie aan de universiteit van Utrecht, was hij betrokken bij missionair werk in Utrecht. Zijn eerste gemeente was Nieuw en Sint Joosland en Ritthem. Daarna werd hij predikant in Alblasserdam en Nunspeet. Zijn vier dochters zijn allemaal de deur uit. Voor hem is missionair zijn heel belangrijk. Naar buiten treden als kerk. En zijn hart ligt bij het voorgaan in de kerkdienst, bij het preken. In Alblasserdam zette hij zich in voor het ontwikkelen van een visie. Dat wil hij graag weer doen.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende