Details
Gepubliceerd op dinsdag, 25 februari 2015

Het moderamen bestaat uit:
Ds. H. Schipper
protestantse predikant te Dordrecht
voorzitter
Mevrouw H. Smid
gereformeerde ouderling te Hendrik-Ido-Ambacht
scriba
Ds. C.A. van der Graaf
Predikant van de hervormde wijkgemeente Elim te Hendrik-Ido-Ambacht
assessor

Behalve de leden van het moderamen bestaat het breed moderamen uit:
De heer G.H. den Tek
Diaken van de hervormde wijkgemeente Wilhelminakerk te Ridderkerk
De heer R.E. Barnard
hervormde ouderling-kerkrentmeester te Rijsoord
De heer J. Luijendijk
protestantse ouderling-kerkrentmeester te Bolnes
De heer G. Roos
hervormde diaken te Zwijndrecht
Mevrouw M.H.E. Vos
protestantse ouderling te Dordrecht
afgevaardigde naar het Classicaal Regionaal Overleg

Adviseurs in het Breed Moderamen:
De heer C.J. den Dopper
namens de kerkvisitatoren
De heer N. Evers
gemeenteadviseur
De heer M.C. van der Klooster
hervormde ouderling kerkrentmeester te Dordrecht
afgevaardigde naar de Synode
Ds. D.P.C. Looijen
regionaal adviseur classicale vergaderingen

Afgevaardigden naar de synode:
De heer M.C. van der Klooster
hervormde ouderling kerkrentmeester te Dordrecht

Afgevaardigde naar het Classicaal Regionaal Overleg:
Mevrouw M.H.E. Vos
protestantse ouderling te Dordrecht
afgevaardigde naar het Classicaal Regionaal Overleg

Leden van de classisvergadering:
Van elke gemeente twee afgevaardigden
(inclusief het Breed Moderamen)
De kerkvisitatoren
(meestal één afgevaardigde)
Ds. J.P. Kraaijeveld
justitiepredikant
Ds. D.E. van Dorsten
ziekenhuispredikant