De benaming classis is afkomstig uit het Latijn. Classis betekent ‘vloot’. Bij een vloot denken we aan een verzameling schepen die met elkaar optrekken. Ieder schip heeft een eigen bemanning en een eigen roer. Ieder schip kan dus ook een eigen koers bepalen. Maar alle schepen samen vormen een vloot. Zij varen met elkaar, ze houden rekening met elkaar, ze hebben onderling contact. Als het niet helemaal voor de wind gaat, proberen de schepen elkaar te helpen.

Zo is het ook met de classis in de kerk.
Nederland is door de kerk verdeeld in 75 aparte regio's. Zo'n regio noemen we in kerkelijk jargon een classis. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in die regio horen bij die betreffende classis. Als het om de classis Dordrecht gaat spreken we over ruim dertig gemeenten die behoren tot de classis.
De gemeenten in de classis trekken met elkaar op, wisselen ervaringen uit, helpen elkaar als bijvoorbeeld één van de gemeenten tijdelijk zonder predikant is. Ook kunnen gemeenten in classisverband samen nadenken over actuele thema's, uitdagingen voor de kerkelijke gemeente in de 21e eeuw, en natuurlijk over de core-business van de kerk: het geloof in de God van de Bijbel.

De classis kun je duiden als een samenwerkingsverband van de gemeenten in een bepaalde regio.
Om die samenwerking in goede banen te leiden komen vertegenwoordigers van alle gemeenten in de classis vier keer per jaar bij elkaar in de zogenaamde classicale vergadering. Dat is de vergadering die leiding geeft aan het werk van de classis.
In de classicale vergadering wordt veel tijd besteed aan onderling gesprek. Want als je werkelijk iets voor elkaar wilt betekenen is het belangrijk dat je elkaar kent: als gemeente en als mens. Dat gesprek gaat over thema's en ontwikkelingen die door de leden van de classis zelf worden aangedragen. Via zulke gesprekken kunnen gemeenten ook leren van ervaringen in andere gemeenten. Samen kom je verder!
Volgens de regels van de kerk (de kerkorde) heeft de classicale vergadering ook nog een aantal min of meer bestuurlijke taken. Het merendeel van die taken wordt uitgevoerd door het Breed Moderamen. Dat Breed Moderamen bestaat uit een aantal ervaren mensen die van de classicale vergadering mandaat hebben gekregen een groot aantal zaken af te handelen.

Tot de classis Dordrecht behoren de hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken, de protestantse gemeenten en de lutherse gemeenten uit Ridderkerk, Rijsoord, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dubbeldam en Dordrecht. Heel bijzonder is dat ook de Protestantse Gemeente te Parijs tot de classis behoort.

Nico Evers
10 november 2010